FAQ/ro

Материал из FedoraMD.org Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Atenţie: comenzile precedate de caracterul '#' trebuie executate cu drepturile utilizatorului root (Superuser). Deschideţi emulator terminal (sau aflîndu-se în consolă) cu drepturi utilizatorului regular, introduceţi comanda su - spre a ridica nivelul de privilegii. Caracterele '$' şi '#' din începutul rîndului nu fac parte din comanda şi nu trebuie introduse. Alte comenzi pot fi executate cu drepturlie utilizatorului regular.


Содержание

Primii paşi[править]

Cum poţi afla data/ora locală?[править]

Executaţi următoarea comandă în consolă:

$ date

Cum poţ afla versiune kernel şi sistem de operare?[править]

Pentru a afla versiune kernel, executaţi următoarea comandă în consolă:

$ uname -a

Detalii man uname

Pentru a afla versiune sistem de operare, cunoaştem cîteva metode:

$ cat /etc/redhat-release
Fedora release 8.93 (Rawhide)
$ head -1 /etc/issue
Fedora release 8.93 (Rawhide)
$ rpm -q fedora-release
fedora-release-8.93-1.noarch
<source>
Sau dacă este instalat pachetul ''redhat-lsb'':
<source lang="bash">
$ lsb_release -d
Description:	Fedora release 8.93 (Rawhide)

Cît timp a lucrat SO (Sistem de operare)?[править]

Executaţi următoarea comandă în consolă:

$ uptime

Cum poate fi setat Nautilus să deschidă directorul nou în aceeaşi fereastră?[править]

Activaţi opţiunea System->Preferinţe->Administrare fişiere->Comportament->Deschide întotdeauna în fereastră de navigare

Cum de setat altă combinaţie taste de schimbare limbaj întroducere (En-Ro, En-Ru)?[править]

Dacă utilizaţi KDE, dezactivaţi motorul control tastatură incorporat. Apoi edităm fişierul /etc/X11/xorg.conf

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard0" Driver   "kbd"
  Option   "XkbModel" "pc105"
  Option   "XkbLayout" "us,ro(winkeys)"
  Option   "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

şi restartăm server X. În acest caz avem modificare layout tastatură cu combinatia Ctrl-Shift, şi două limbaje - engleză şi română compatibilă tastatură Microsoft. Altă variantă: română pentru programatori (diferă de layout us prin faptul că caracterele cu diacritice se introduc combinând tasta ALT dreaptă şi analogului latin al caracterului: exemplu AltGr-t pentru 'ţ', AltGr-s pentru 'ş', AltGr-q pentru 'â'), rusă, modificare - tasta WinKey dreată.

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard0" Driver   "kbd"
  Option   "XkbModel" "pc105"
  Option   "XkbLayout" "ro,ru"
  Option   "XkbOptions" "grp:rwin_toggle"
EndSection

Cum de lansat o comandă sau aplicaţie sin consolă cu drepturile utilizatorului root (Superutilizator)[править]

În consolă executaţi

$ su -

şi introduceţi parolă utilizator root. Sau indicînd comandă imediat

$ su - -c 'command'

unde command - comanda sau aplicaţie. O alternativă ar fi setarea sistemului sudo man sudo se recomandă pentru documentare. Ca rezultat s-ar putea executa un set anumit, sau toate comenzile cu drepturile utilizatorului root, introducind sau nu parola prefixînd comanda necesară cu sudo, spre exemplu

$ sudo /sbin/fdisk -l

Exemplu de configurare sudo pentru utilizatorul anyuser':

# usermod -a -G wheel anyuser
# echo '%wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL' >>/etc/sudoers

noile regului pentru utilizator vor fi active cu următoarea intrare sa în sistem (nu şi în cazul dacă utilizatorul posedă deja grupa wheel).

Cum de mărit intervalul de valabilitate a parolei la utilizare sudo[править]

Edităm /etc/sudoers. Preferabil cu utilitar standard - visudo. Adăugăm parametrul timestamp:

Defaults timestamp_timeout=30

În exemplu dat, 30 este valoare interval valabilitate parolă în minute.

Putem seta aceasta valoare numai pentru un singur utilizator:

User_Alias MYSELF = username
Defaults:MYSELF timestamp_timeout=60

Cum de activat masă de lucru stil 3D ?[править]

Fedora Core 5 şi mai noi suporta efecte 3D pentru manager de ferestre prin intermediul tehnologii AIGLX. Iniţial ne asigurăm că placa video/driverul utilizat suportă AIGLX. Pentru lansare compiz ca manager de ferestre activati opţiunea System->Preferinţe->Aspect->Desktop Effects->Enable Desktop Effects . De asemenea puteţi instala pachetul compiz-fusion, care suportă setul extins de efecte. Doar instalaţi metapachetul ce corespunde mediului de lucru utilizat:

# yum install compiz-gnome ccsm

sau

# yum install compiz-kde ccsm

Apoi îl lansati din meniul Aplicaţii.

Unde pot fi găsite programe (pachete) pentru Fedora?[править]

O mulţime de programe pot fi găsite în repozitorii standard: Fedora Everything (versiuni mai noi de Fedora 7) şi Fedora Extras (versiuni mai vechi de Fedora 7). De asemenea în Internet pot fi găsite o mulţime de repozitorii neoficiale. Printre cele mai populare se numără:

O listă mai completă o găsiti pe pagina proiectului RPMFusion.

În aceste repozitorii veţi găsi multe pachete adiţionale care nu pot fi incluse în repozitorii standard, dar sînt compatibile cu acestea. Există motoare de căutare pe pachete RPM utilizate în sisteme RedHat/Fedora:

Как задать профиль init 5 по умолчанию при загрузке после установки Fedora в text-mode?[править]

Необходимо выполнить следующую команду после первого запуска:

# sed -i 's/id:3:initdefault/id:5:initdefault/g' /etc/inittab

Cum de setat adresa serverului proxy utilizat?[править]

În mediu GNOME din meniul "Sistem->Preferinţe->Internet şi reţea->Proxy reţea". Sau în caz general din consolă, adăugaţi în fişier profil shell ~/.bash_profile rîndurile:

http_proxy=http://proxy:3128
export http_proxy

sau

ftp_proxy=http://proxy:3128
export ftp_proxy

La următoarea întrare în sistem setările vor fi active. Atenţie: unele aplicaţii au metode proprii de a defini serverul proxy utilizat. De exemplu yum cere înregistrare tip

proxy=http://proxy:3128

în fişierul său de configuraţie.

Cum de lansat comanda cu anumite variabile împrejurării dezactivate (env)?[править]

Pentru dezactivarea unei variabile, ex. http_proxy, executăm construcţia tip:

$ env --unset=http_proxy [CMD]

unde [CMD] - este comanda necesară.

Cum poate fi instalat Gecko pentru wine[править]

1. Descărcăm versiune recentă wine_gecko.cab de pe sourceforge.net în dosarul ~/.wine/drive_c/windows/gecko/0.1.0

2. Dezarhivăm cu ajutorul cabextract

$ cabextract wine_gecko-0.1.0.cab

3. Reîncărcăm wine:

$ wineboot -r

Cum poate fi redenumită o grupă de volume LVM[править]

Pentru redenumirea LVM Group sistemului activ ne încărcăm de pe alt sistem care nu va folosi acest grup, spre exemplu Fedora LiveCD sau Fedora Install în mod rescue. În ultimul caz ignorăm propunera de a monta sistemele de fisiere existente. Executăm comenzile în consolă:

1. Rulăm consola lvm:

# lvm

2. Verificăm vizibilitatea grupelor:

lvm> vgdisplay

3. Dezactivăm grupele active:

lvm> vgchange -a n

4. şi redenumim:

lvm> vgrename <oldname> <newname>

5. Activăm grupele:

lvm> vgchange -a y

6. Părăsim consola lvm:

lvm> exit

Atenţie: după redenumirea, este necesar de a corecta înregistrările afectate din /etc/fstab şi de a crea din nou initrd din dosarul /boot indicând parametrul --fstab=

# mkinitrd --fstab='' /boot/initrd-2.6.25-1.fc9.x86_64.img 2.6.25-1.fc9.x86_64

Rezolvare probleme tip[править]

rpm se blochează la toate operaţiile de la utilizatorul root. Sub utilizatorul neprivilegiat lucrează corect[править]

Posibilă cauză - eronarea bazei de date RPM. În consolă executăm

# rpm --rebuilddb

dacă nu va ajuta, încercăm:

# rpm -f /var/lib/rpm/__db.???

Для компьютера в сети мне дали IP адрес и какую-то странную сетевую маску - одну цифру, как мне посчитать нормальные значения netmask, network и broadcast?[править]

Очень просто. Допустим вам дали такую сетевую маску (netmask) как 28. Это укороченная форма записи netmask, которую иногда называют префиксом. Она представляет собой количество бит в IPv4 адресе, которые в netmask установлены в 1. Например, 32 соответствует 255.255.255.255, 24 соответствует 255.255.255.0 и т.д. Теперь становится понятным как посчитать значение для 28, но не спешите браться за калькулятор или карандаш и листок бумаги. Производитель дистрибутива уже позаботился, чтобы вам было удобно. Для подобных расчётов в системе есть специальная утилита ipcalc, входящая в состав пакета initscripts.

Итак. Пусть вам в дополнение к сетевой маске дали IP адрес 10.100.225.147. Выполняем команду:

$ ipcalc 10.10.225.147/28 -m

и получаем строку вида

NETMASK=255.255.255.240

Это и есть сетевая маска в стандартном виде. Можно получить адрес сети (network), используя опцию "-n" и широковещательны адрес (broadcast), используя опцию "-b". Или получить полный набор, скомпоновав все опции:

$ ipcalc 10.10.225.147/28 -m -n -b

получаем

NETMASK=255.255.255.240 BROADCAST=10.100.225.159 NETWORK=10.100.225.144

Если сетевая маска дана вам в стандартном виде, то вы можете получить network и broadcast немного видоизменив команду:

$ ipcalc 10.10.225.147 255.255.255.240 -n -b

А если вам нужно по стандартной netmask получить префикс (укороченную форму), то воспользуйтесь командой:

$ ipcalc 10.100.225.147 255.255.255.240 -p

получаем

PREFIX=28

Cum poate fi schimbat nume host propriu după instalarea sistemului?[править]

Edităm fişierul /etc/sysconfig/network

HOSTNAME=

Cum de accesat resurse reţea Samba (Windows shares)?[править]

Dacă cunoaştem numele complet a resursei executăm comanda (cu drepturile utilizatorulu root):

# mount.cifs //server/ARHIV /mnt/smb -o username=user

Directorul /mnt/smb trebuie creat preventiv. Pentru demontare utilizăm umount.cifs Pentru accesare uşoară a resurselor reţelei locale fără autentificare putem utiliza fusesmb:

# yum install fuse-smb 
$ mkdir ~/smb 
$ fusesmb ~/smb 
$ sleep 10s; ls ~/smb/

Deoarce fusesmb utilizează librăria fuse, este necesar de adăugat la lista grupelor aditionale a utilizatorului grupa fuse (pentru versiuni Fedora mai vechi de Fedora 9):

# /usr/sbin/usermod -a -G fuse <username>

Cum de accesat un sistem de fişiere tip FAT32?[править]

Executăm comanda:

# mount -t vfat /dev/sdaX /mnt/disk_fat -o quiet

Directorul /mnt/disk_fat trebuie creat preventiv. Pentru utilizarea ulterioară se recomandă adăugarea acestui sistem de fişiere în lista /etc/fstab. Exemplu:

/dev/sda1 /mnt/disk_fat vfat defaults,codepage=866,iocharset=koi8r,utf8,showexec,noexec,shortname=lower,uid=user,gid=localuser,umask=002,quiet,users 0 0

Cum de accesat sistem de fişiere tip NTFS?[править]

Pentru access citire/scriere utilizăm pachetul ntfs-3g. Se instalează standard (în majoriatea cazurilor pachetul dat deja va fi instalat):

# yum install ntfs-3g

Executăm comanda:

# mount -t ntfs /dev/sdaX /mnt/disk_ntfs -o force

Directorul /mnt/disk_ntfs trebuie creat preventiv. Pentru utilizarea ulterioară se recomandă adăugarea acestui sistem de fişiere în lista /etc/fstab. Exemplu:

/dev/sda1 /mnt/disk_ntfs ntfs defaults,force,noexec,uid=user,gid=localuser,umask=002,users 0 0

Versiunile vechi nu permiteau montarea autmată la pornire sistem cu protecţie SELinux în mod Enforce. Pentru trecerea în mod permisiv se poate utiliza comanda:

# system-config-securitylevel-tui --selinux=permissive

Deoarce ntfs-3g utilizează librăria fuse, este necesar de adăugat la lista grupelor aditionale a utilizatorului grupa fuse (pentru versiuni Fedora mai vechi de Fedora 9):

# /usr/sbin/usermod -a -G fuse <username>

Există şi o alternativă mai uşoară - instalăm şi rulăm utilitarul ntfs-config:

# yum install ntfs-config

Cum de dezactivat suport IPv6?[править]

Executăm următorii paşi (cu drepturile utilizatorului root). 1. Edităm fişierul /etc/sysconfig/network

NETWORKING_IPV6=no

2. Dezactivăm firewall ipv6:

# chkconfig --level 35 ip6tables off

3. Edităm /etc/hosts. Eliminăm înregistrările ce se încem cu ::1

4. Restartăm.

При запуске yum (pup, pirut, yumex) дает ошибку "Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running. Aborting."?[править]

Одновременно может работать только одна копия yum или программы его использующей. Поэтому следует завершить (дождаться завершения) существующую копию процесса yum. Если вы не запускали yum-основанных программ, тогда причина в работающем демоне yum-updatesd. Для завершения работы демона:

# service yum-updatesd stop

Для отключения (в этом случае вы не будете получать уведомления о наличии обновлений):

# chkconfig yum-updatesd off

Как восстановить KMenu по -умолчанию?[править]

Необходимо удалить файл: ~/.config/menus/applications-kmenuedit.menu

Не могу установить драйвер NVIDIA/ATI (другой модуль ядра). yum жалуется на конфликт версий ядер. Как решить?[править]

Это известная проблема в установщике Fedora Core 6. Необходимо с терминале [#h79-8 с правами администратора] выполнить команды:

# wget "http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/FC6Common?action=AttachFile&do=get&target=kernel-fix.sh" -O kernel-fix.sh
# bash ./kernel-fix.sh

Эта команда загрузит правильную версию ядра из основного репозитория Fedora Core 6 и установит его.

Cum să restabilesc parola utilizatorului root?[править]

Parola criptată nu poate fi aflată, dar poate fi schimbată pe altă. Pentru aceasta ne trebuie mod Singleuser (init 1). Restartăm computer și în Grub (bootloader, încărcător inițial ce permite alegerea sistemului ce va fi încărcat) apăsăm tasta 'e' peste varianta de încărcare. Apare lista comenzilor. Trecem cu taste cursor pe rîndul ce pornește cu kernel, și apasăm din nou 'e'. În mod de editare adăugăm la sfîrșitul rîndului 1 după un spațiu. Apăsăm Enter, apoi 'b'. Sistemul se va încărca în mod text de bază (init 1).

Initial sistem de fișiere este montat numai pentru citire. Trecem în mod citire scriere cu comanda: mount -o rw,remount / Apoi utilizăm comanda standard: passwd. Restartăm: sync;reboot

Dacă aplicațiile grafice nu pot fi pornite cu drepturile utilizatorului root?[править]

Dacă la lansare de la utilizator root observați în terminal ceva asemănător cu

Xlib: connection to ":0.0" refused by server Xlib: No protocol specified appname: cannot connect to X server :0

Atunci adăugați utilizatorul root (sau alt utilizator dacă este necesitate) în lista utilizatorilor cu drept de conectare la X11 server:

$ xhost si:localuser:root

Schimbare set de caractere implicit serverului MySQL[править]

Standard serverul MySQL utilizează set de caractere latin1_swedish_ci, ceea ce crează uneori probleme pentru scripturi imperfecte. Pentru soluţionare edităm fişierul /etc/my.cnf, rubrica [mysqld]:

init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci


Software non-nativ[править]

Cum de lansat 1С:Бухгалтерия?[править]

Pentru lucrul în mod multiutilizator este necesar de utilizat WINE@Etersoft (non-free software). Fedora include pachetul wine care de asemenea poae lansa 1С:Бухгалтерия. Versiunile 8.0 şi 8.1 sînt compatibile cu Wine standard din distribuţie. Începînd cu versiunea 8.1 este disponibil clasterul nativ pe Linux cu support PostgreSQL.

Util[править]

Cum de redenumit set de fişiere dintr-o listă de nume în altă?[править]

Exemplu: avem 20 fisiere video în director avi/, şi 20 fişiere cu subtitrări în directorul sub/. Atunci:

$ cd avi/ && ls >../avilist 
$ cd ../sub && ls >../sublist 
$ for i in $(seq 1 20 );do mv "$(head -$i ../sublist|tail -1)" "$(head -$i ../avilist|tail -1)";done

При проигрывании видео с выводом на Xv (Xvideo) есть звук, но нет изображения.[править]

Попробуйте установить утилиту xvattr

# yum install xvattr

и выполните команду:

$ xvattr -a XV_SWITCHCRT -v

Если изображение появилось (X сервер перезагружать не следует), то возможно потребуется отказаться от MergedFB. В Section "Device" файла /etc/X11/xorg.conf добавьте строку:

Option "MergedFB" "off"

MPlayer (qemu) ругается на RTC, сбита синхронизация.[править]

Зададим новую (большую) пользовательскую частоту таймера:

# echo 'dev.rtc.max-user-freq = 1024' >>/etc/sysctl.conf sysctl -p /etc/sysctl.conf

При некорректной работе некоторых программ, когда они начинают потреблять очень много памяти, система может становится неуправляемой. Что делать?[править]

Подсистема управления памятью в Fedora Core 6, по умолчанию настроена не совсем удачно. Эта настройка позволяет запуск некоторых неправильно запрашивающих память программ, но иногда система может становится неуправляемой. Однако политику выделения памяти можно поменять. Для этого прописываем в /etc/sysctl.conf параметры:

# echo -e 'vm.overcommit_memory = 2\nvm.overcommit_ratio = 100' >>/etc/sysctl.conf 
# sysctl -p /etc/sysctl.conf

После этого некоторые программы могут аварийно завершаться, жалуясь на недостаток памяти. В таком случае увеличиваем значение параметра vm.overcommit_ratio. И соответственно если не удалось избавится от изначальной проблемы - уменьшаем значение этого параметра.

# sysctl -w vm.overcommit_ratio=110

Конечную настройку прописываем в /etc/sysctl.conf.

Mplayer отказывается проигрывать поток (радио) используя декодер AAC, если сервер потока основан на IceCast, хотя при использовании сервера ShoutCast всё проигрывается.[править]

Да, действительно данная проблема есть. Причина данной проблемы в том, что Mplayer не понимает тип потока от IceCast. Для нормальной работы необходимо принудительно заставить Mplayer использовать декодер FAAD. Для этого необходимо добавить опцию при запуске Mplayer: -demuxer +aac. Например:

$ mplayer -demuxer +aac http://games.mcc.md:9000/trance

Иногда происходит прерывание связи между сервером радио-вещания и клиентом и тогда mplayer заканчивает свою работу. Если нужно, чтобы mplayer всегда пытался восстановить связь просле разрыва, то необходимо добавить параметр -loop 0.

Cum de creat o imagine ISO9660 a unui DataCD sau DVD?[править]

Utilizăm comanda standard dd. Sintaxa este simplă - indicăm fişiere de intrare şi ieşire ca parametrii {{{if=}}} (de intrare) şi {{{of=}}} (de ieşire). Exemplu creare imagine ISO CD:

$ dd if=/dev/cdrom of=~/cd.iso

Exemplu creare imagine DVD:

$ dd if=/dev/dvd of=~/dvd.iso conv=noerror,sync

Notă: parametrul conv=noerror,sync este necesar la copierea unui mediu cu errori. dd nu se va opri la erori de citire, inserând date nule în locul sectorului eronat.

Cum de operat cu conţinutul imaginii ISO a unui CD/DVD?[править]

Fişierul ISO9660 poate fi montat cu comanda.

# mount -t iso9660 -o loop dvd_cd.iso /media/iso

unde dvd_cd.iso - fişier ISO, /media/iso - directorul unde va fi accesat (trebuie creat preventiv). Există şi instrumente grafice: isomaster, AcetoneISO, şi de consolă: fuseiso, nrg2iso care permit operarea imaginilor ISO9660 utilizatorilor neprivelegiaţi.

Cum de ascuns Audacious în zona de notificare (tray)?[править]

Activaţi pluginul general Status Icon. Întră in componenţa standard versiunilor recente Audacious.

Cum de copiat un disc AudioCD/VideoCD?[править]

Comanda dd nu poate fi utilizată în asemenea cazuri. Trebuie utilizat pachetul cdrdao.

1. Cream fisier imagine

$ cdrdao read-cd --device /dev/sr0 --read-raw file.toc

vor fi create 2 fişiere: data.bin şi file.toc

2. Înregistrăm disc copie din fişiere imagine

$ cdrdao write --device /dev/sr0 --speed 40 file.toc

parametrul --speed indică viteza de înscriere.

Modul multiutilizator în screen[править]

Este necesar dacă o sesiune să fie accesibilă pentru mai mulţi utilizatori în mod concurent. 'screen implicit activează în modul unui singur utilizator - numai utilizatorul care a activat sesiunea poate să se conecteze la dînsa. Pentru mod multiutilizator executăm paşii. În director acasă a utilizatorului ce va deţine sesiunea creăm fişierul .screenrc şi-l completăm:

multiuser on
addacl <user>

unde <user> - utilizatorul, ce va avea access la această sesiune screen. Mai mulţi utilizatori pot fi adăugaţi separîndu-i numele prin virgulă.

Activăm setuid bitul pe executabilul screen:

# chmod +s /usr/bin/screen

Lansăm sesiunea:

$ screen -dmS session01

Acum utilizatorii enumeraţi în .screenrc se pot conecta prin comanda:

$ screen -x <screen_user>/session01

unde <screen_user> - nume utilizator ce deţine sesiunea.

Cum de modificat adresa MAC pentru o interfaţă Ethrenet?[править]

Pentru a atribui temporar interfeţei cu numele eth4 adresa 00:2E:13:A1:81:77 executăm una din comenzile:

# /sbin/ip link set dev eth4 address 00:2E:13:A1:81:77
# /sbin/ifconfig eth4 hw ether 00:2E:13:A1:81:77

Pentru seta adresa automat la pornire sistem, în fişierul /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth4 adaugăm rîndul:

MACADDR=00:2E:13:A1:81:77