Instalare drivere UVC şi GSPCA pentru suport WebCam

De la FedoraMD.org Wiki
Jump to navigation Jump to search

Atenţie: comenzile precedate de caracterul '#' trebuie executate cu drepturile utilizatorului root (Superuser). Deschideţi emulator terminal (sau aflîndu-se în consolă) cu drepturi utilizatorului regular, introduceţi comanda su - spre a ridica nivelul de privilegii. Caracterele '$' şi '#' din începutul rîndului nu fac parte din comanda şi nu trebuie introduse. Alte comenzi pot fi executate cu drepturlie utilizatorului regular.


Atenție: Informația de mai jos nu mai este actuală pentru versiuni recente a distribuției Fedora.

Pentru a utiliza o cameră Web (în continuare WebCam) în Linux, trebuie, în dependenţă de model, de instalat:

gspca[modificare]

gspca - un driver pentru o mulţime de modele. El este disponibil din repozitoriul Livna. Deconectaţi WebCam. Apoi executaţi:

# yum install gspca

acum conectaţi WebCam, şi încercaţi să rulati o aplicatie cu suport la V4L (V4L2).

uvc-linux[modificare]

uvc-linux - alt driver pentru dispozitive compatibile USB Video Class.

Information.png Utilizatorilor Fedora 8 este destul doar de a înnoi kernel pînă la versiunea 2.6.24.2-7 sau mai nouă. Kernel'ul nou deja conţine toate modulele necesare.


Pentru a compila driver'ul din surse vom avea nevoie de pachete: kernel-devel, gcc, glibc-devel, subversion

# yum install kernel-devel gcc glibc-devel subversion

Descarcam sursele driverului într'un director temporar:

# mkdir linux-uvc;cd linux-uvc; svn checkout http://svn.berlios.de/svnroot/repos/linux-uvc/linux-uvc/trunk

şi-l compilăm

# make -C trunk all install

Încărcăm modul kernel (driver) în memorie:

# modprobe uvcvideo

Dacă la ultima etapă au apărut mesaje de eroare, pentru o descriere mai detailată urmărim ieşirea comenzii

$ dmesg|tail

Testăm suport video în aplicaţie preferată (ex. Skype, Kopete, ..)

Operaţiile de mai sus vor trebui repetate la fiecare înnoire versiune kernel. Pentru comoditate au fost organizate într'un script shell. Plasaţi următorul conţinut într'un fişier text:

#!/bin/bash
# Make sure only root can run our script
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "This script must be run as root" 2>&1
  exit 1
fi

#check packages
if ! rpm -q kernel-devel gcc glibc-devel subversion make >/dev/null; then
 echo "installing missing packages";
 yum -y install kernel-devel gcc glibc-devel subversion make && echo "...done!"
fi
#create temp dir
TEMP_DIR=/tmp/uvc-linux-$$
mkdir $TEMP_DIR && cd $TEMP_DIR &&
#get latest SVN source
svn checkout http://svn.berlios.de/svnroot/repos/linux-uvc/linux-uvc/trunk &&
#install
make -C trunk all install  && echo "installed successfully" &&
#insert module
modprobe uvcvideo 
#remove temp dir
cd ../
rm -fr $TEMP_DIR

Îl rulăm cu drepturile utilizatorului root:

# sh webcam_compile.sh

Sursele: